Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Novosti

28. lipnja 2006

KONSTRUKTOR ĆE GRADITI CESTE U KATARU

S Agencijom za javne radove (ASHGHAL) države Katar Konstruktor je potpisao ugovor vrijedan 170 milijuna dolara za izgradnju cestovne infrastrukture u glavnom gradu Dohi na obali Perzijskog zaljeva. O veličini samog projekta najbolje govori činjenica da je njegova vrijednost veća od Konstruktorovih ukupnih godišnjih ugovorenih radova. Projekt se odnosi na izgradnju velikog gradskog raskrižja na sjecištu glavnih gradskih prometnica s glavnom cestom prema Saudijskoj Arabiji. Postojeće raskrižje s kružnim tokom denivelirat će se u četiri razine sa do 16 voznih trakova, s dva kružna i dva ravna mosta te vijaduktom u kružnom luku. Pristupne ulice proširit će se od 80 do 115 m s pločnicima, zelenim površinama i središnjim pojasevima. Ukupno treba izgraditi oko 5.735 m trase te prometno urediti postojeće ulice i ceste ili izgraditi 9 km privremenih cesta širine 9 m, koje će se koristiti za regulaciju prometa tijekom izgradnje. Uz trasu izvest će se i više objekata ukupne površine od 39.245 m2. O kojoj se veličini posla radi, najbolje govore tehnički podaci : 370 000 m3 iskopa, 452.000m3 nasipa, 72.000m3 ugrađenog betona, 7.150 t armature, izvedba 16 000 m barijera i zaštitnih zidova, 31.300 m drenaža i servisnih vodova svih profila, više od 760 slivnika i više šahti taložnica i reviznih okana, ugradnja viš od 40 000 m rubnjaka. Od instalacijskih radova predviđa se premjestiti ili postaviti 60 km visokonaponskih elektrokabela te postaviti 25 km vodova javne rasvjete i 80 kom. rasvjetnih stupova. Hortikultura podrazumijeva sadnju: 4.800 stabala i grmova, 88.200 pokrova tla, 13.000m 2 travnatih površina.


Svi ovi radovi trebaju biti gotovi u roku od 26 mjeseci što zahtijeva posebnu dinamiku izvođenja s velikim dnevnim učincima. U tom cilju na gradilištu će biti angažirano više od 600 radnika te velika količina razne strojne opreme. Radovi će se izvoditi u tri smjene neprekidno 24 sata. Pripremni radovi na uređenju gradilišnog naselja započet će već u kolovozu. U roku od tri mjeseca postavit će se više od 350 kontejnera stambenog naselja, pomoćni pogoni i upravna zgrada neposredno uza samo gradilište. Područje izgradnje je ravničarsko, pustinjsko, s mekšim zemljanim materijalom na površini (pijesak) i trošnom stijenom u iskopu dubine do 9 m (za podvožnjake) s mogućnošću pojave podzemne vode. Direktorom podružnice imenovan je Drago Buzuk, dipl.oec., glavnim inženjerom projekta Goran  Pavić, a radove će na gradilištu voditi Eduard Ćoza, dip.ing.građ.
Uspješan dovršetak ovih radova najbolja je referencija za dobivanje poslova i u drugim arapskim zemljama, a poseban uspjeh je što ih je Konstruktor ugovorio potpuno samostalno direktno s investitorom, vladom države Katar.

Komentari:

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak