Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Novosti

12. listopada 2009

NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJIH DOBAVLJAČA ROBA, MATERIJALA, OPREME I OBAVLJANJA USLUGA ZA 2010. GODINU

 

Komentari:

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak