Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Novosti

9. prosinca 2005

ZAVRŠEN KOMPLEKS SVEĆENIČKOG MIROVNOG DOMA NA KAPTOLU

Na objektu Svećeničkog mirovnog doma, na zagrebačkom Kaptolu, 02.06. izvršen je tehnički pregled. Konstruktor je objekt izveo kao aneks stare Kurije tom prigodom adaptirane i predao investitoru na korištenje.

Komentari:

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak