Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Katalog

Katalog » Elementi za revizona okna i kanale » Detaljni prikaz
  

AB POKLOPAC ZA SLIVNIKE

OZNAKA 227
Širina x dužina (cm) 70 x 70
Visina (cm) 15
Armatura RA 12
NAMJENA: Poklopac slivnog okna
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak