Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Katalog

Katalog » Elementi za revizona okna i kanale » Detaljni prikaz
  

POKLOPAC PODMORSKOG ISPUSTA

OZNAKA 279
Širina x visina (cm) 120 x 62,5
Dužina (cm) 40
NAMJENA: Poklopac podmorskog ispusta
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak