Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Katalog

Katalog » Elementi za visokogradnju » Detaljni prikaz
  

AB ELEMENT

OZNAKA 289
Širina x visina (cm) 93 x 40
Dužina (cm) 498
NAMJENA: Armirano betonski element tribine
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak