Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Katalog

Katalog » Elementi za separacije i energetska postrojenja » Detaljni prikaz
  

AB ELEMENT ZA PRISTUPNU RAMPU

OZNAKA 114
Širina x visina (cm) 225 x 300
Dužina (cm) 240
Težina (T/kom) 8,9925
NAPOMENA: Beton MB 30 s aditivom
NAMJENA: Za izradu potpornih zidova, pravljenje bazena za frakcije
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak