Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

O društvu

KONSTRUKTOR-SPLIT utemeljen je odmah po završetku Drugog svjetskog rata 1945. godine kao prva građevinska tvrtka u dalmatinskoj regiji Republike Hrvatske.

Prve godine djelovanja karakteriziraju radovi na obnovi ratom razrušenih i oštećenih stambenih, industrijskih, infrastrukturnih, komunalnih i drugih objekata.

Profiliranje tvrtke s naglaskom na specijalnost hidrogradnje i niskogradnje vezuje se za početke 50-ih godina, kad se ugovara izgradnja hidroelektrane PERUČA na gornjem toku Rijeke Cetine.

Upravna zgrada tvrtke Konstruktor Inženjeringa
d.d. Split

Od tada do danas KONSTRUKTOR je, kao glavni izvođač građevinskih radova, u cjelini ili većim dijelom, izgradio 20 hidroelektrana u Hrvatskoj i svijetu.

Uz ime KONSTRUKTORA vezuje se izgradnja velikog broja hidrotehničkih i cestovnih tunela različitih profila, cesta i autocesta te niza drugih objekata niskogradnje i komunalnih radova. I ovi objekti izgrađeni su i grade se u Hrvatskoj i nizu drugih zemalja.

Iz područja visokogradnje građene su praktički sve vrste objekata: stambeni, cjelokupna stambena naselja s pripadajućom infrastrukturom, poslovni i industrijski objekti, objekti kulture, zdravstva i socijalne skrbi, sakralni objekti, objekti turizma i športa.


Pogledaj uvećano

Na inozemno tržište KONSTRUKTOR-SPLIT prvi put izlazi 1965. godine ugovaranjem hidroelektrane MASKELIYA OYA u Sri Lanki. Od tada je, u kontinuitetu prisutan u inozemstvu na gradnjama investicijskih objekata u Zambiji, Kolumbiji, Njemačkoj, Rusiji, Iraku, Luksemburgu, Češkoj, Tanzaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Velike investicijske radove KONSTRUKTOR je u inozemstvu izveo kao glavni izvođač.

Promjene na političkom i gospodarskom planu nastale početkom 90-ih godina prošlog stoljeća motivirale su restrukturiranje nekadašnjeg KONSTRUKTORA, koji 1992. godine postaje Dioničko društvo za graditeljstvo i na tržištu posluje pod nazivom KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d Split.

Od tada je naše Društvo stalno angažirano na opsežnim gradnjama autocesta, tunela, mostova i drugih cestovnih objekata. Izgrađeni su mnogi vodovodni i kanalizacijski i slični sustavi, različiti pomorski radovi, kao i drugi radovi niskogradnje. U cijelom razdoblju građeni su objekti visokogradnje različitih namjena (stambeni, poslovni, industrijski, hotelski i športski objekti, sakralni objekti te objekti kulture, zdravstva i socijalne skrbi).

Poslovanje širimo na niz novih zemalja, nude se, ugovaraju i izvode radovi u Qataru, Turskoj, Slovačkoj, Albaniji, Alžiru, Libiji, Saudijskoj Arabiji, Sultanatu Oman, Bugarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Češkoj Republici, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji...

Realizaciji ugovorenih projekata pristupamo uz prethodno dobro razrađenu tehničku pripremu i organizaciju svih faza rada i izbor najoptimalnije tehnologije građenja. Nije rijedak slučaj da naši stručnjaci predlažu izmjene projektnih rješenja kako bi se postigla niža cijena, kraći rokovi građenja i sigurniji rad.

Od 2006. godine imamo Certifikat ISO 9001:2000 (od 2010. godine ISO 9001:2008!) i razrađena interna postupanja u cilju uspješnog upravljanja kvalitetom i zadovoljavanja očekivanja naručitelja. 2007. godine nam je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, kao prvoj građevnoj tvrtki u Hrvatskoj, dodijelilo Suglasnost za građenje građevina i izvođenje radova u graditeljstvu (licenca) i to za izvođenje svih vrsta radova na najsloženijim građevinama.

U cilju operativnog praćenja osnovne građevinske djelatnosti, KONSTRUKTOR-INŽENJERING ima organizirano niz vlastitih pogona za proizvodnju tehničkog kamena i asfaltne mase, za izradu prefabrikata od betona i održavanje vlastite mehanizacije i vozila, kao i laboratorije za ispitivanje kakvoće materijala.

U realizaciji ugovorenih radova, a radi sigurnosti ljudi i objekata, organiziramo i provodimo sve potrebne mjere tehničke zaštite na radu, kao i zaštitu okoliša. U tom smislu imamo posebno razrađenu metodologiju.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak