Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Proizvodni pogon Sirobuja

Proizvodni pogon SIROBUJA

Pogon se nalazi na istočnom dijelu grada Splita, sjeverno od magistralne ceste Split - Omiš, s dobro riješenim pristupom preko spojne prometnice. Smješten je na prostoru od 22.500 m2 i predstavlja glavni od ukupno pet proizvodnih pogona stalnoga tipa.


Pogledaj uvećano

U pogonu su zastupljene sljedeće djelatnosti:

 1. Proizvodnja betona i mortova: Zastupljene su sve vrste i klase betona, i to od najniže marke za uvaljani beton MUB-5 do MB-70 za beton visokih trajnosnih svojstava. Beton se može spravljati s dodacima za odgođeno vezanje i prevoziti na udaljenosti do 200 km. Spravljaju se također mješavine za beton posebne namjene, kao što je laki beton, beton posebnog načina ugradbe i mlazni beton. Također se spravljaju mortovi za zidanje i žbukanje s odgođenim vremenom vezanja, te mortovi za podlijevanje. Proizvodni kapacitet betonare je 60 m3/h;
 2. Glavni laboratorij za kontrolu betona i materijala za beton, te geomehanička ispitivanja;
 3. Sječenje i savijanje betonskog čelika, kapaciteta do 1.200 t mjesečno;
 4. Izrada predgotovljenih armiranobetonskih elemenata: Izrađuju se rubnjaci i odbojnici za ceste, te konstruktivni elementi građevina prema posebnim narudžbama;
 5. Mehanički i bravarski servis za potrebe pogona, gradilišta i usluge trećim licima;
 6. Transportni servis;
 7. Oplaterski servis;
 8. Glavno skladište za prijam materijala i opreme, te opskrbu gradilišta.

ispis
 • Konstruktor inženjering d.d.
 • Svačićeva 4/1, 21000 Split
 • Telefon: +385 21 409 200
 • Fax: +385 21 486 843
 • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak