Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Tuneli, podzemni objekti » Detaljni prikaz
  

Cestovni tunel Sv. Rok

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste, Zagreb
Lokacija: Središnji dio Jadranske autoceste, općina Jasenice, Hrvatska
Projektant: Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb
Razdoblje građenja: X./1996. - X./2002.

KRATAK OPIS GRAĐENJA:

Tunel SV. ROK najduži je cestovni tunel u Hrvatskoj. Duljina tunela je 5.661 m. Lociran je na središnjem dijelu Jadranske autoceste, dionice Sv. Rok - Maslenica, dužine 32,4 km. Tunel prolazi ispod južnog Velebita i Tulovih greda, a u predjelu Malog Halana, gdje je davne 1832. god. izgrađena cesta Obrovac - Sv. Rok, koja je služila kao prilazna cesta južnom i sjevernom portalu.

Tunel SV. ROK je projektiran s dvije tunelske cijevi s razmakom osi od 35,0 m. Predviđena je fazna izgradnja tunela odnosno da se I. fazom završi i oko 50% druge tunelske cijevi. Ulaz u tunel je na 510 m.n.m., a izlaz na 561 m.n.m. s prosječnim nadslojem od 450 m. Širina kolnika je 2 x 3,85 m, uzdužni nagib 0,4 i 1,5%, a poprečni 1,5 - 2,5%. Površina svijetlog otvora je 58,09 m2, a površina iskopa je 70,90 m2 do 82,30 m2. Betonska obloga tunela je MB 30 debljine d= 30 cm.

Uz glavnu cijev trebalo je napraviti sljedeće objekte: 4 okretišta za vozila, 12 zaustavnih niša, 14 pješačkih prolaza u nuždi, 6 niša za trafostanice te 64 SOS i elektroniše. Radovi na proboju tunela počeli su 4.02.1997. godine i završeni su 6.10.1999. godine. Do mjesta proboja KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. SPLIT je iskopao i osigurao 3.391,5 m u tunelu. Uz glavnu cijev od 5.661 m izvršen je iskop i osiguranje 2.700 m druge tunelske cijevi (48%) i 176 m poprečnih spojeva u okretištu. Iz tunela je iskopano 520.000 m3 sraslog materijala, od čega je naše društvo obavilo više od 60% ukupnih količina.

Uz kompletno dovršeni iskop i osiguranje tunelskih cijevi dovršena je hidroizolacija, armatura i betonska obloga normalnog profila tunelske cijevi kao i radovi na glavnoj odvodnji, kolničkoj konstrukciji i portalnim građevinama.

Primijenjena je Nova austrijska tunelska metoda (NATM) koja je jedina i moguća u područjima našeg krša koji karakteriziraju česte promjene stijenske mase. Iskop je vršen u svim tunelskim kategorijama od II. do V., što je uvjetovalo i primjenu gotovo svih uobičajenih materijala za izradu primarne konstrukcije (ekspanzijska i adhezijska sidra, razne armaturne mreže, mlazni beton od 5 do 30 cm, čelične lukove, platice i čelična koplja kao dio probojne predgrade). Iskop je vršen u punom profilu te u fazama (kalota pa bench) u IV. i V. tunelskoj kategoriji. Uz ova tipska rješenja postojala su i posebna tehnička rješenja koja su se odnosila na prolaz kroz špiljske objekte.

Oprema za tunelske radove izabrana je prema odabranoj tehnologiji s tehničkim karakteristikama koje odgovaraju najsuvremenijim strojevima. Za ključne radove je nabavljena nova oprema kao što su:

  • bušaći stroj s tri bušače grane i korpom,
  • stroj za mlazni beton po mokrom postupku,
  • damperi za izvoz od 13 m3, jednozglobni, specijalno napravljeni za tunelske radove,
  • te ventilatori od 65 m3/s. s frekventnom regulacijom.

Za betoniranje tunela u sekcijama od 12 m nabavljena je metalna tunelska oplata kojom je uz normalni profil izbetoniran i veći profil niša i okretišta jer ima mogućnost teleskopskog širenja. Za proizvodnju frakcija za beton nabavljeno je pokretno drobilišno postrojenje koje za proizvodnju frakcija koristilo materijal iz iskopa tunela.

Od specifičnosti koje su vezane za izgradnju Tunela SV. ROK, potrebno je naglasiti izuzetno opsežne pripremne radove kao što su velike površine za razminiranje (lokacija gradilišta, trasa dalekovoda i vodovoda), sanacija 13 km dalekovoda oštećenog u Domovinskom ratu te izgradnja 6,5 km dugog, tehnološki složenog vodovoda s visinom dizanja vode do 420 m. Radovi na iskopu i osiguranju iskopa tunela su rađeni paralelno s dovođenjem svih resursa na gradilište, tako da je prvih 700 m tunela izvršeno uz pomoć dizelskog agregata. Određenu neizvjesnost su predstavljale špilje koje je često trebalo prethodno ispitati da bi se našao optimalni prolaz kroz njih.

Na Tunelu SV. ROK je prvi put u Hrvatskoj primijenjen i sistem neelektričnih detonatora što je dalo veliku dodatnu sigurnost za radove u tunelogradnji, a zajedno s ostalim mjerama zaštite i izuzetno sigurnog rada bez rizičnih koraka, omogućilo je iskop i osiguranje tunela bez težih ozljeda. Isto tako, dobro je iskorišten materijal iz tunela za proizvodnju frakcija betona, što nije bila uobičajena praksa.

Početak i odvijanje radova na tunelu SV. ROK zbilo se u vremenu kada je bio trend uvođenja stranih tvrtki za tunelogradnju u Hrvatskoj. Neki od tih pokušaja su neslavno završili, dok je Tunel SV. ROK opravdao ugled hrvatskog graditeljstva i potvrdio KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. kao vodeću tunelograditeljsku tvtku.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak