Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Mostovi, cestovni objekti » Detaljni prikaz
  

Most Drežnik

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Lokacija: Grad Karlovac, Republika Hrvatska
Projektant: Projektni biro KONSTRUKTOR d.d., Split
Razdoblje građenja: XI./2002. - XI./2004.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Most DREŽNIK povezuje dva gradska naselja u gradu Karlovcu: Drežnik i Dubovac.

Ukupna građevina (328 m) sastoji se od prilaznih rampi (90 m na Drežniku i 79,28 m na Dubovcu), zatim dva raspona na Drežniku (2x12 m) i tri raspona na Dubovcu (12+13+12 m). Ovi rasponi premošćeni su monolitnom pločom d=65 cm. Dalje, preko rijeke je izveden glavni rasponski sklop koji se sastoji od 2 raspona (2x22,36 m), od kojih je po jedan na svakoj obali i od središnjeg raspona L=53 m nad rijekom Kupom. Konstrukcija na glavnom rasponskom sklopu (22,36+53+22,36 m) izvedena je monolitno-montažno i prednapeta je. Prednapeti su i monolitni i montažni nosači, a i čitav rasponski sklop kontinuiranim kablovima (100 m). Kolnička ploča je također prednapeta. Poprečni presjek rasponske konstrukcije je sandučastog tipa s ravnim pogledom. U liniji obalnih zidova, obostrano tj. uzvodno i nizvodno, riješena su stupišta spiralnog oblika za pristup pješaka. Unutar pješačkih staza u zoni glavnih stupova mosta izvedeni su vidikovci u obliku ovalnih proširenja. Glavni stupovi u koritu rijeke Kupe su “V”-oblika i izvedeni su svaki na 8 pilota (ø 150 cm i visine 22 m) na kojima je naglavna greda 7x16 m, visine 3 m. Na toj naglavnoj gredi je baza stupišta visine 2,6 m, koja je za manjeg vodostaja vidljiva. Most je projektiran tako da je kota podgleda 2,15 m iznad tisuću godišnje vode. Tlocrtno, most je u pravcu, a u uzdužnom pogledu najveći uspon nivelete je 4,75 %.

Količine izvedenih glavnih stavki radova: iskopi 16.500 m3, razna nasipanja 17.414 m3 (poluotoci, zatrpavanja, nasipi, tampon, cementna stabilizacija), ugrađeno je 7.200 m3 betona i 916.000 kg armature, zatege (talpe) su iznosile 1.620 m2, ugradnja pilota 352 m (622 m3), utrošene su 42 tone užadi za prednapinjanje. Hidroizolacija (vertikalna i horizontalna) je izvedena na 3.200 m2, asfaltirana je površina od 3.730 m2, a za pješačke staze ugrađeno je 1.690 m2 kulir-ploča.

Radovi su se odvijali na obje obale rijeke Kupe. Gradilište je u cijelosti bilo ograđeno, a pristup gradilištu riješen je privremenom regulacijom gradskog prometa u blizini gradilišta. Sva ostala organizacija unutar gradilišta rješavana je sukcesivno, sukladno pojedinim fazama izgradnje mosta. S inženjerskog i tehnološkog aspekta izvođenja svakako je najzahtjevniji bio glavni raspon (22,36+53+22,36), zbog čega ovaj most sigurno spada u složenije konstrukcije.

Nakon što su izrađeni piloti s umjetno izvedenih poluotoka u riječnom koritu, trebalo je izvesti naglavne grede na pilotima. Budući da se naglavne grede nalaze u cijelosti ispod kote dna rijeke Kupe, zagati su izrađeni od čeličnih talpi, čije dno se brtvilo mlazno injektiranim stupnjacima. S takvih naglavnih greda rađeni su “V”-stupovi s posebno izrađenom rešetkastom oplatom.

Monolitni dio rasponske konstrukcije iznad rijeke rađen je prema projektu tehnologije izrađenom u Projektnom birou KONSTRUKTOR, Split, pri čemu je korištena teška cijevna skela i posebni dijelovi čelične konstrukcije u količini više od 200 tona. Sav monolitni dio na svakoj obali betoniran je u 40-ak faza. Takav tehnološki redoslijed u kombinaciji s protokolom za prednapinjanje znatno je usporio dinamiku izvođenja. Montažni dio konstrukcije (6 nosača L=28 m) izrađen je na gradilištu i montiran navlačnom rešetkom (lansirkom). Nosači su vješani pomoću posebno izrađenih konzola koje su otpuštene nakon betoniranja mokrih čvorova.

Osnovna građevinska mehanizacija, oprema i vozila, korišteni za vrijeme gradnje, bili su: bageri, kombinirke, valjak, kamioni, toranjske dizalice, autodizalice, automiješalice, betonska autocrpka, oprema za bušenje pilota za zabijanje talpi i mlazno injektiranje, zatim oprema i mehanizacija za asfaltiranje, navlačna rešetka (lansirka) za montažu nosača, oprema za prednapinjanje i injektiranje kablova. Vrlo nepovoljni prirodni faktori koji su utjecali na gradnju bili su: nagli i česti porasti vodostaja rijeke katkad su potpuno onemogućavali pristup radnim zonama, gradnja se odvijala kalendarski u dvije zime, tako da su snijeg, kiša i niske temperature znatno otežavali radne uvjete i usporavali dinamiku radova.

Nadalje, geomehaničke karakteristike tla u kombinaciji s vremenskim nepogodama otežavali su zahvate u koritu, pristup građevnim jamama i radnim platoima. Budući da je most gradski, trebalo je zadovoljiti i posebne uvjete u estetskom pogledu. Tako se posvećivala posebna pažnja izvedbi vijenaca na mostu, ogradama, rasvjeti i ostalim elementima koji spadaju u završne radove.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak