Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Mostovi, cestovni objekti » Detaljni prikaz
  

Vijadukt Garišta

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
Lokacija: Autocesta Split-Zagreb, dionica Vrpolje-Prgomet, Republika Hrvatska
Projektant: Projektni biro KONSTRUKTOR d.d., Split
Razdoblje građenja: VIII./2003. - V./2004.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

U uzdužnom presjeku Vijadukt ima 13 raspona po 30 m, ukupno 390 m. U poprečnom presjeku ima 2x5 prednapetih montažnih nosača osnog razmaka 2,60 m. Visina nosača je 1,70 m, a statički raspon im je 28,60 m. Upornjaci su masivni, a stupovi su šupljeg poprečnog presjeka s naglavnicom na vrhu.

Izvedene su sljedeće količine radova: iskopi 6.000 m3, nasipi 8.000 m3, ugrađeno je 14.000 m3 betona i 1.700.000 kg armature, a asfaltirano je 3.900 m2.

Svi betonski elementi donjeg ustroja su MB 30, nosači MB 50, a kolnička ploča MB 40. Beton se proizvodio u betonari na gradilištu, a armatura je dopremana izvana. Na gradilištu su bili toranjska dizalica, kolica za prijevoz nosača, autodizalice, crpka za beton, automiješalice, kompresor, elektroagregati, kamion i utovarivač.

Budući da je objekt u Dalmaciji, vremenski uvjeti su bili uglavnom povoljni, tako da su se radovi mogli gotovo kontinuirano odvijati.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak