Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Mostovi, cestovni objekti » Detaljni prikaz
  

Most Kamačnik

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb
Lokacija: Autocesta Rijeka-Zagreb, dionica Kupjak-Vrbovsko, Republika Hrvatska
Projektant: Projektni biro KONSTRUKTOR d.d., Split
Razdoblje građenja: XI./2001. – VI./2003.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Naše Društvo je izvelo sve radove gornjeg i donjeg ustroja dvaju objekata, koji imaju sljedeće karakteristike:

 

Desni most

Lijevi most

Rasponi i dužina

  71,18+127,10+23,90=222,18m        

69,86+124,74+23,45=218,05m        

Širina

  13,05 m

13,05 m

Površina

  2.899,45 m2

2.845,55 m2

Visina stupišta

  29,00 i 6,46 m

23,17 i 7,50 m

Osnovne količine izvedenih radova: iskopi 15.000 m3, nasipi 14.000 m3, ugrađeno je ukupno 13.300 m3 betona i 1.160 t armature, te 380 t kablova od visokovrijednog čelika za prednapinjanje. Za izvedbu radova korištena je sljedeća osnovna mehanizacija: dvije toranjske dizalice, 40-tonska autodizalica, tri krletke za slobodnu konzolnu gradnju, rovokopači, buldožer, valjak, autocrpka za beton, vozila, nosive skele i dr.

Gradilište je u najvećem dijelu organizirano s riječke strane mosta, dok se na zagrebačkoj strani, uz jednu toranjsku dizalicu, sva ostala oprema i strojevi koriste prema potrebi. Komunikacija s jedne na drugu stranu gradilišta moguća je jedino korištenjem udaljenih obilaznih cesta od kojih jedna prolazi kroz grad Vrbovsko, dok druga šumskim dijelom zaštićenog krajolika kanjona “Kamačnik”.

Most je izveden postupkom slobodne konzolne gradnje. Na ovom dijelu trase most je zasigurno najsloženiji objekt, a premošćuje kanjon potoka Kamačnik koji spada u zaštićene krajolike Republike Hrvatske.

Specifičnost ovog mosta, koji je izveden istodobno za lijevi i desni krak, jest što se nalazi u stalnoj kružnoj krivini s izraženim jednostrešnim poprečnim nagibom od 4,2 % i uzdužnim nagibom od 5,7 %. Za gradnju mosta koriste se tri krletke za slobodnu konzolnu gradnju maksimalnog kapaciteta 320 tona po krletki. Ovakav način monolitne gradnje mostova u Hrvatskoj za sada primjenjuje samo naše Društvo.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak