Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Mostovi, cestovni objekti » Detaljni prikaz
  

Nadvožnjak Kamen

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Lokacija: Državna cesta D 8, Obilaznica Splita, III. dionica-III. etapa, Republika Hrvatska
Projektant: Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Poslovni centar Split
Razdoblje građenja: X./2002. – V./2003.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Izgradnjom Nadvožnjaka KAMEN, kao sastavnog dijela Obilaznice Splita, znatno je olakšano odvijanje prometa na istočnom pristupu Splitu. Nadvožnjak ima sljedeće raspone i dužinu 16+3x20+16=92 m, širina iznosi 18,70 m, površina 1.720,40 m2, a visina stupova je 5,5 m. Izvedene su sljedeće količine glavnih radova: iskopi 6.500 m3, nasipi 16.000 m3, betoni 5.200 m3 i armatura 520 t. Za izvođenje radova korišteni su rovokopač, buldožer, vozila, valjak, autodizalice 25, 40 i 100 t nosivosti, automiješalice i autocrpka za beton, nosive skele te kometa i prikolica za prijevoz nosača.

Pri izvedbi radova koristio se naš proizvodni pogon na Sirobuji (izrada 85 montažnih nosača). Iskrcaj i montaža nosača obavljeni su autodizalicom. Za izradu stupova promjenjivog presjeka projektirana je i izrađena posebna oplata. Specifičnost pri građenju ovog objekta je potreba rješavanja stalnog prometa na postojećoj četverotračnoj brzoj cesti koju premošćuje.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak