Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Objekti energetike » Detaljni prikaz
  

Hidroelektrana Peć-Mlini

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: JP Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne, Mostar, Bosna i Hercegovina
Lokacija: kod mjesta Drinovci, Republika Bosna i Hercegovina
Instalirana snaga: 2 x 15 MW
Projektant: "Elektroprojekt" d.d., Zagreb
Razdoblje građenja: X./2001. – VI./2004.

KRATAK OPIS RADOVA SANACIJE:

Ugovornu obvezu našega Društva čini izgradnja četiriju osnovnih objekata:

  1. Hidrotehnički - dovodni tunel dužine 1.574 m, te 150 m pristupnih tunela potkovičastog presjeka. Dimenzije tunela u iskopu su: visina 4,20 m, kalotni dio ima radijus 2,10 m, a dno potkove širinu 3,0 m. Poprečni presjek tunela iznosi 14,80 m2. Obloga je armiranobetonska debljine 30 cm, a nakon oblaganja betonom svijetli otvor tunela iznosi O = 3,60 m.
  2. Ulazna građevina (s taložnicom) visine oko 20 m. Ugrađeni su pločasti zatvarači i rešetke za čišćenje.
  3. Vodna i zasunska komora smještene su na kraju tunela. Vodna komora je vanjska, visine 42,0 m i unutarnjih dimenzija 8,0 x 5,40 m.
  4. Vanjska strojarnica dimenzija 22,50 x 15,0 m.

Za dovršenje ugovornih radova izvedene su približno sljedeće osnovne količine: vanjski iskopi 6.000 m3, tunelski iskopi 24.000 m3, ugradit će se 20.000 m3 betona, 600 t armature i 1.700 m3 mlaznog betona. Organizacija rada i tehnologija građenja postavljeni su na sljedeći način:

Iskop dovodnog tunela obavljen je klasično sustavom bušenja i miniranja, korištenjem bušaćeg stroja (jumbo) s dvije grane, te eksplozivom uz upotrebu neelektričnih nonel upaljača. Za ukrcaj i odvoz materijala koriste se utovarivač (2,5 m3) i damperska vozila.

Tunel se ventilirao. Betoniranje se obavljalo korištenjem čelične tunelske oplate dužine 10 m uz prijenos hidrauličnim kolicima. Obloga tunela je armiranobetonska, debljine 30 cm. Radovi se odvijaju u tri smjene. Građenje ulazne građevine organizirano je sustavom miniranja. Betoniranje je provedeno upotrebom sistemske DOKA oplate. Beton se ugrađivao betonskom autocrpkom. Iskopi za vodnu i zasunsku komoru izvedeni su uobičajeno kao vertikalna okna upotrebom eksploziva, te korištenjem bagera čekićara. Betoniranje se obavljalo u specijalnim oplatama, a ugradnja betona toranjskom dizalicom.

Radove je pratio niz specifičnosti koje se moralo predvidjeti i njihov utjecaj ukloniti ili svesti na podnošljivu mjeru.To se odnosilo na: mali profil tunela, što je zahtijevlo specijalnu opremu za izvedbu radova i otežano vremensko preklapanje pojedinih faza rada; zatim karakteristike krškog i kavernoznog terena i radovi ispod razine rijeke u bazenu koji prijete prodorom vode u tunel. I konačno pažljiva primjena sustava miniranja u tunelu i na vanjskim objektima zbog blizine postojećega vodoprivrednog tunela koji nije betoniran i nalazi se u vrlo lošem stanju.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak