Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Objekti energetike » Detaljni prikaz
  

Hidroelektrana Peruča

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Direkcija za proizvodnju, PP HE JUG, SPLIT
Lokacija: gornji tok rijeke Cetine, Republika Hrvatska
Projektant: Elektroprojekt, Zagreb i Tehnički fakultet, Zagreb
Razdoblje građenja: 1954./1960.
Razdoblje sanacije: 1993./1995.

KRATAK OPIS RADOVA SANACIJE:/h3>

Naša tvrtka je izvela sve građevinske radove za ovu hidroelektranu u razdoblju 1954/1960. godine. Od tada je elektrana bila stalno u pogonu u sastavu Elektroprivrede do početka 90-ih godina prošlog stoljeća.

Kao dio ratne strategije agresor je u siječnju mjesecu 1993. godine minirao branu pri punoj akumulaciji. Eksplozivom je potpuno uništena injekcijsko-kontrolna galerija, zidovi preljeva i most iznad preljeva, djelomično je uništena i poremećena glinena jezgra, filtarski slojevi te kameni nasip i obloga brane (rip-rap) dok je na kruni brane došlo do ulegnuća na više mjesta.

Premda je agresor raspolagao svim potrebnim tehničkim znanjima i vojnim materijalom, brana je, iako teško oštećena, odoljela ovom barbarskom činu. Sanaciji se pristupilo odmah. Paralelno su se prikupljale sve informacije važne za izradu projekta popravka i rekonstrukcije brane.

U ljeto 1993. godine KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. je s naručiteljem potpisao ugovor za izvedbu sanacije gotovo potpuno uništene injekcijsko-kontrolne galerije, pri čemu su paralelno vršeni istražni radovi kako bi se odlučilo o najboljem načinu sanacije. Projektom sanacije brane predviđeni su sljedeći glavni radovi:

  • sanacija injekcijsko-kontrolne galerije u punoj dužini,
  • iskop bokova i krune brane u cijelosti i zamjena novim nasipima (glinena jezgra, filtri i kameno tijelo bokova i kruna brane),
  • izvedba betonske dijafragme i
  • proširenje brane na nizvodnom pokosu.

Injekcijsko-kontrolna galerija sanirana je, i dijelom izvedena nova u punoj dužini od 340 m. Kako su radovima sanacije obuhvaćena i tri (3) pristupna hodnika, predmet sanacije bila je galerija ukupne dužine od 470 m.

Na potpuno uništenom dijelu galerije izvršeni su iskopi gline i betonskih blokova stare galerije u punom profilu od 20 m2 u dužini od 95 m ili ukupno 1900 m3 materijala. Ova dionica bila je najteža i najopasnija, ostaci blokova razbijene betonske obloge usitnjavani su eksplozivom, iskopi i ukrcaj obavljeni su ručno, a izvoz materijala obavljen je šinski sustavom s dva vitla. Betoniranje je izvršeno u punom profilu do svijetlog otvora 6,5 m2 uz debljinu obloge od 80 cm.

Dio galerije s pristupima u ukupnoj dužini od 150 m otkriven je iskopima na bokovima brane. Betoniranje je obavljeno u dvostranoj oplati. Debljina obloge iznosi 80 cm, a svijetli otvor galerije također 6,5 m2.

Betoniranje obloge novog dijela galerije, kao i otvorenog dijela izvršeno je korištenjem betonske crpke.

Obnova djelomično oštećene galerije s pristupom u ukupnoj dužini od 225 m izvršena je iskopom glinenog materijala uz istodobnu ugradnju čeličnih podgradnih lukova na razmaku od 70 cm, polaganjem dvostruke čelične mreže i ugradnjom mlaznog betona debljine 15-25 cm. Ukupno je iskopano 1300 m3 gline.

Bokovi i kruna brane sanirani su tako da je izvršen iskop tijela brane (gline, filtra i kamenog materijala) u količini od 130.000 m3. Nasuto je oko 150.000 m3 materijala, od čega 20 posto gline. Iskopi su obavljeni rovokopačima i buldožerima, ukrcaj utovarivačima, transport damperima, nabijanje gline ježevima, a ostalih materijala vibrovaljcima. Dijafragma je ugrađena radi osiguranja nepropusnosti brane u dužini od 256 m, dubina ugrađenoga elastičnog betona varirala je, u zavisnosti od projektnog rješenja, od 17 do 50 m. Debljina betonske dijafragme iznosi 120 cm, a ugrađeno je 9300 m3 betona.

Za iskop kanala za ugradnju dijafragme korišten je stroj Hydrofraser. Kanal se odmah punio bentonitnom isplakom, a beton se ugrađivao sustavom contractor. Priprema betona s dodatkom bentonita vršena je na gradilišnoj betonari.

Nizvodni pokos brane proširen je po cijeloj dužini brane za 6 m, ugrađeno je 80.000 m3 kamenog materijala. Svi glavni radovi su dovršeni u ugovorenom roku, a potvrdili su izuzetnu kvalitetu osnovnog projekta izvedenih radova od prije 40-ak godina.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak