Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Rezultati pretraživanja » Detaljni prikaz
  

Dionica Sv. Helena-Komin

$0OSNOVNI PODACI:$0 $0Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste, Zagreb$0 Lokacija: dionica autoceste od Zagreba prema granici Mađarske, $0 Republika Hrvatska$0 Projektant: Inženjersko- projektni zavod d.d., Zagreb$0 Razdoblje građenja: 1998.$0 $0KRATKI OPIS GRAĐENJA:$0 $0Na ovoj dionici KONSTRUKTOR je izveo sljedeće glavne radove:$0 $0 $0 gornji ustroj dionice Sv.Helena-Komin;$0 $0 Most LONJA II;$0 $0 Putni prijelaz NOVO MJESTO.$0 $0 $0Dionica SV.HELENA-KOMIN izgrađena je u punom profilu autoceste s dva kolnika, svaki kolnik ima dva vozna i zaustavni trak. Sva križanja s ostalom prometnom mrežom riješena su denivelirano. Ukupna širina autoceste iznosi 27,90 m, a čine je 2x2x3,75 m prometnih trakova, zaustavni trakovi iznose 2x2,50 m, rubni trakovi imaju širinu 2x(0,50+0,20) m, razdjelni pojas iznosi 3,50 m i konačno bankine 2x1,50 m.$0 $0U sklopu ove dionice izgrađena su 3 putna prijelaza, 4 km spojne ceste za Sv. Ivana Zelinu, dva mosta preko rijeke Lonje u trasi autoceste i nekoliko manjih na cestovnim prijelazima, te više propusta.$0 $0Most LONJA II je u uzdužnom presjeku kontinuirana polumontažna konstrukcija osnih raspona 9,6+12,0+9,6 m, tako da je, zajedno s krilima upornjaka, ukupne dužine 42,0 m i širine 11,0 m. Most LONJA II čine dva mosta tik jedan uz drugi na razmaku od 50 cm. Osnovno rješenje bilo je predviđeno kao monolitno izvedeno in situ, ali je na prijedlog izvoditelja radova projektant odobrio izmjenu projektirane monolitne konstrukcije na polumontažni sustav. Ovakav način izvedbe omogućio nam je da izbjegnemo značajnije utjecaje bujičnosti rijeke Lonje. Tako se rasponska konstrukcija sastoji od montažnih nosača i monolitne ploče izvedene na licu mjesta. Tlocrtno most prelazi koso preko rijeke Lonje, osi vodotoka rijeke i mosta sijeku se pod kutom od 60º.$0 $0Putni prijelaz NOVO MJESTO u km 23+300 autoceste omogućuje vezu Novoga Mjesta i Sv. Ivana Zeline i ima dužinu 800 m.$0 $0Na radovima na konstrukciji gornjeg ustroja autoceste izvedene su sljedeće količine radova: cementna stabilizacija 23.000 m3, bitumenizirani nosivi sloj 100.000 m2 i habajući sloj asfalta 135.000 m2.$0 $0Cementna stabilizacija izvedena je grejderom i valjcima s materijalom proizvedenim u postrojenju instaliranom za ovu potrebu u Kominu, a slojevi asfalta, dovezenog iz Varaždina, ugrađeni su finišerom.$0 $0Most LONJA II građen je tako da se rijeka Lonja izmjestila u devijaciju uz rub građevinske jame pri izradi donjeg ustroja ceste, a montažni nosači rasponske konstrukcije postavljeni su autodizalicom i pridržavani sustavom skele TCS 250 do monolitizacije.$0 $0Putni prijelaz NOVO MJESTO sadrži dvije rampe s visokim nasipima izvedenim na poboljšanom temeljnom tlu pomoću buldožera i valjaka. U nasip su ugrađeni pločasti propusti i cijevi fi = 1,0 m.$0 $0Radove su otežavale povremene poplave i mrazovi. Paralelno se radilo na više dionica autoceste s velikim brojem izvoditelja radova i kooperanata, što je otežavalo koordinaciju planiranih aktivnosti. Međutim, uz veliku angažiranost izvoditelja radovi na autocesti dužine 10 km dovršeni su, zajedno sa svim objektima, u vrlo kratkom ugovorenom roku.$0
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak