Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Rezultati pretraživanja » Detaljni prikaz
  

Cestovni tunel Javorova kosa

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb
Lokacija: Autocesta Rijeka-Zagreb, predio Ravna gora, Republika Hrvatska
Projektant: Inženjersko-projektni zavod d.d., Zagreb
Razdoblje građenja: II./2002. - VI./2003.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Nakon raskida ugovora sa stranim izvoditeljem, Naručitelj je radove na dovršenju Tunela JAVOROVA KOSA povjerio našem Društvu.

Tunel JAVOROVA KOSA nalazi se na predjelu Ravna gora. Izveden je kao dvocjevni dvotračni tunel. Dužina tunelske cijevi iznosi 1.440 m. Izveli smo iskop tunelske cijevi u dužini 232 m, betoniranje tunela u dužini od 592 m i kolničku konstrukciju, odvodnju i izlaz za evakuaciju.

Ukupno je izvedeno 27.640 m3 iskopa, ugrađeno je 18.720 m3 betona, 681.250 kg armature i 6.464 kg sidara. Hidroizolacija je postavljena na 21.120 m2. Iskop tunela je vršen hidrauličkim čekićem. Rad se izvodio u tri tunelske smjene neprekidno 24 sata.

Za potrebe gradilišta instalirali smo hidroforsko postrojenje s rezervoarima za vodu (30 m3), 2 elektrogeneratora snage 375 kVA svaki, kompresor za zrak kapaciteta 18 m3.

Koristila se sljedeća oprema: tunelska bušilica s dvije bušaće grane, aparat za mlazni beton (mokri postupak), teleskopski viljuškar, bager, utovarivač, damperi, automiješalice za betoniranje tunelske obloge i crpke za injektiranje sidara.

Od otežavajućih okolnosti naglašavamo izuzetno nepovoljne klimatske uvjete (temperature su se spuštale do -32 oC) što se odrazilo na uredan transport betona na gradilište (betonara je bila dislocirana i transportna udaljenost iznosila je 18 km).

Valja napomenuti da je nakon proboja tunela, a pri ugrađivanju sekundarne obloge, došlo do urušavanja tunela na mjestu gdje je bila ugrađena podgrada, kao posljedica hidrauličnog sloma materijala (veliki dotok vode zbog otapanja snijega) u dužini od 6 m. Sanaciju smo proveli u skladu s projektnim rješenjem, a događaj nije utjecao na rok dovršenja i stavljanja Autoceste u promet.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak