Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Rezultati pretraživanja » Detaljni prikaz
  

Most Krka

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
Lokacija: Autocesta Split-Zagreb, dionica Skradin-Šibenik, Republika Hrvatska
Projektant: Projektni biro KONSTRUKTOR d.d., Split
Razdoblje građenja: XI./2002. - XII./2004.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Most KRKA iznad istoimene rijeke nalazi se na dionici Skradin-Šibenik Autoceste Split-Zagreb. Radi se o lučnom mostu širine Autoceste u punom profilu, raspona 204 m i strelice 52 m. Rasponi nadlučne konstrukcije i dužina mosta su: 4x32+3x28+3x32+28+24=360,00 m. Ukupna dužina mosta je 391,16 m, širina 22,56 m (bez odvodnje). Površina mosta iznosi 8.121,60 m2 ,visine stupova variraju od 3,40 do 52,57 m, vanjske dimenzije AB luka su 10/3 m. Nadlučna konstrukcija je spregnuta konstrukcija od čelika i armiranog betona. Osnovne količine izvedenih radova: iskopi 16.000 m3, nasipi 2.000 m3, ugrađeno je raznih betona (MB 40 za temelje, MB 50 za stupove i MB 60 za luk i kolničku ploču) 11.800 m3 i armature 2.300 t. Kablovi od visokovrijednog čelika za vješalice težili su 120 t, ugrađeno je 32 t geotehničkih sidara, 160 t čeličnih pilona, transfergrede od čelika imale su težinu 40 t, čelična skela za izradu luka 140 t, a za čeličnu konstrukciju rasponskog sklopa ugrađeno je 1.700 t.

Lučni Most KRKA po svom obliku i veličini spada u najsloženije građevine iz područja mostogradnje. Da bi se napravio ovakav most, izvođač mora imati specijalnu i skupu opremu te visoko osposobljene kadrove s iskustvom na izvođenju sličnih objekata. Radovi su započeli opsežnim pripremama koje su obuhvaćale složenu organizaciju gradilišta, pri čemu je bilo potrebno napraviti pristupne putove na strmim obalama rijeke, montirati betonaru, izvršiti sve predradnje, montirati kabel-kran, pripremiti krlektu za izradu luka, te napraviti cijeli niz drugih predradnji nužnih za izvođenje ovakvog objekta. Paralelno s organizacijom gradilišta pristupilo se izvođenju objekta, počevši od iskopa za temelje stupova i upornjaka, odnosno pete luka, te izrade geotehničkih sidara. Radovi su planirani i obavljani tako da se što prije stvore uvjeti za izvođenje AB luka kao najsložnijeg dijela mosta koji traži najviše vremena i bitno utječe na ukupni rok građenja. Za početak radova na luku bilo je potrebno izraditi temelje (pete luka), dio stupa iznad pete luka, te prve temelje stupova uz luk, preko kojih je vršeno sidrenje dijela vješalica za privremeno pridržavanje luka u fazi gradnje slobodnim konzolnim postupkom. Istodobno s izradom luka izvođeni su radovi na ostalim stupištima i upornjacima mosta. U pogonu za izradu čeličnih konstrukcija izradili su se čelični dijelovi spregnute nadlučne konstrukcije. Gradnja luka napredovala je uz dodavanje vješalica koje su bile preko portalnih stupova postavljene u tri razine, dvije preko betonskog dijela stupova, a jedna preko dodanoga čeličnog pilona viokog 28 m. Prije montaže čeličnih pilona obavljena je predmontaža i naguravanje čelične konstrukcije od upornjaka do portalnih stupova, te montaža i monolitiziranje AB ploča spregnutoga nadlučnog sklopa. Nakon završetka izrade luka i rastavljanja pomoćnih konstrukcija naguran je i montiran preostali dio čelične konstrukcije te završena cjelovita kolnička ploča na dijelu iznad luka. Na kraju su izvedeni završni radovi i oprema mosta.

Za izvođenje radova na predmetnom mostu korištena je sljedeća mehanizacija i oprema: rovokopači, kamioni, buldožeri, bušilica, valjak, utovarivač, betonara, autodizalice 25, 40, 100 i 170 tona, kabel-kran nosivosti 5 tona, toranjske dizalice, automiješalice, autocrpka za beton, skele s oplatom za izradu stupova, oplate za izradu montažnih ploča, skele za izradu luka, dva kompleta čeličnih pilona visine 28 m i oprema za prednapinjanje i injektiranje.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak