Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Tuneli, podzemni objekti » Detaljni prikaz
  

Cestovni tunel Ledenik

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.,Zagreb
Lokacija: Autocesta Split-Zagreb, dionica Sv. Rok-(tunel “Sv. Rok”)-Maslenica, Republika Hrvatska
Projektant: Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb
Razdoblje građenja: IX./2002. –VI./2003.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Tunel LEDENIK se nalazi na trasi Autoceste Split-Zagreb, dionica Sveti Rok-Maslenica. Izvodio se u punom profilu autoceste na obje tunelske cijevi. Dužina lijeve cijevi je 723,50 m s uzdužnim nagibom 1,38%, a desne 739,00 m s uzdužnim nagibom 1,47%. Osni razmak tunelskih cijevi je 25,00 m, a visinska razlika ulaznih i izlaznih portala 11,00 m. Širine kolnika su 2 x 3,85 m, a poprečni pad tunelskih cijevi je 3,80 - 4,70 %. Površina svijetlog otvora je 58,09 m2, a površina iskopa varirala je, u ovisnosti o kategoriji tunelskog materijala, od 71,62 do 88,78 m2.

Nakon iskopa južnog predusjeka, započeo je iskop tunelskih cijevi s južne strane, dok je iskop tunela sa sjevernog predusjeka započeo mjesec dana kasnije. Paralelno s radovima na iskopu tunela izrađena je i cesta koja povezuje sjeverni s južnim predusjekom.

Iskop tunela obavljen je u punom profilu, osim na kritičnim dijelovima IV. i V. tunelske kategorije iskopa gdje je ovaj obavljen u fazama. Zbog nemogućnosti osiguranja električne energije, rad na iskopu izvršen je korištenjem dizelskih agregata. Korišteni su neelektrični detonatori, što je dalo dodatnu sigurnost radovima. Za ove radove nabavljen je novi bušaći stroj s tri grane, a za izvoz materijala korišteni su jednozglobni damperi, specijalno konstruirani za tunelske radove. Ukupno je iskopano oko 130.000 m3 materijala.

Primarna podgrada je rađena prema Geotehničkom elaboratu po kategorijama iskopa, a sadržavala je podgradne sklopove sastavljene od adhezijskih i IBO sidara, čeličnih lukova, platica, armaturne mreže i mlaznog betona debljine 5 do 20 cm. Uza sva ova projektirana rješenja, pokazala se potreba za dodatnim osiguranjem na dijelovima tunela koji prolaze kroz manje špiljske objekte i rasjedne zone. Od specifičnosti kod gradnje ovog objekta može se izdvojiti vrlo nepovoljna geološka građa stijenske mase s prosječnim nadslojem od oko 40 m.

Nakon iskopa tunela pristupilo se izradi konačne betonske obloge debljine 30 cm. Za betoniranje su se koristile dvije oplate i betonara. Prije betoniranja postavila se hidroizolacija na ukupnoj dužini tunelskih cijevi, dok je betonska obloga armirana sukladno projektnim rješenjima. Odvodnja tunela izvedena je središnjom kanalizacijskom cijevi, a u bokovima tunela ugrađene su drenažne cijevi, koje su se kroz poprečne ispuste spojile na glavnu kanalizaciju. Osim revizijskih okana bočne drenaže u tunelu, bila je predviđena još izgradnja električnih i SOS niša, te jedan pješački prolaz.

Tunel je izgrađen i pušten u promet za samo devet mjeseci što naglašavamo kao svojevrsni graditeljski rekord.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak