Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Tuneli, podzemni objekti » Detaljni prikaz
  

Cestovni tunel Vrtlinovec

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o.,Zagreb
Lokacija: Autocesta Zagreb-Goričan, dionica Novi Marof-Varaždin, Republika Hrvatska
Projektant: Inženjersko-projektni zavod d.d., Zagreb
Razdoblje građenja: VI./2002. – XI./2003.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Tunel VRTLINOVEC se nalazi pored Varaždinskih Toplica, a prolazi ispod naselja Vrtlinovec .Visina nadsloja iznosi 5 do 50 m. Projektiran je za promet u punom profilu autoceste s dvije tunelske cijevi, lijeva dužine 628 i desna 522 m, širine kolnika su 2 x 3,85 m te niveletom uzdužnog nagiba 3% prema Zagrebu.

Površina izboja u poprečnom profilu dosiže 122,9 m2, pa su iskop i podgrađivanje razrađeni u 3 faze: kalota, središnji dio (bench) i podnožni svod, a sve prema postavkama NATM (Nove austrijske tunelske metode), koja uključuje kao podgradne elemente: čelične rešetkaste lukove, armaturnu mrežu, IBO sidra ø 32/20 mm, mlazni beton MMB-30, te program stalnog geodetskog praćenja konvergencije tunela. Sekundarna armiranobetonska obloga MB-30 debljine 30 cm i betonska ispuna podnožnog svoda MB-15 oblikuju konačni “svijetli otvor” tunela od 56.5 m2 s dva kolnička traka.

Iskop i osiguranje (podgrađivanje) tunela izvedeni su u obje tunelske cijevi istovremeno s pomakom u fazama rada kako bi se optimalno koristila mehanizacija i racionalno angažirali ljudi. Zbog slabih geomehaničkih karakteristika stijenske mase, iskopane “kampade” dužine 12 m štitilo se ugradnjom “cijevnog kišobrana” (30-35 zacijevljenih i injektiranih bušotina u konturi kalote), što čini primarnu zaštitu ljudi u nepodgrađenom dijelu tunela uz samo čelo i osigurava nesmetanu ugradnju nosivih elemenata podgradnog sklopa. Tako pripremljena “kampada” otkopavala se u tri faze “metar po metar” i podgrađena montažnim čeličnim lukovima, armaturnom mrežom i slojem mlaznog betona d=30 cm. Kroz tako formiranu armiranobetonsku podgradu radijalno su bušena samobušeća sidra dužine 6 m u stijenu, a kasnije injektirana cementnim mortom pod tlakom od 20 bara.

Strojevi za iskop prilagođeni su geološkim i geomehaničkim svojstvima stijenske mase. Bager s hidrauličnim čekićem koristio se za iskop u laporu i pješčenjacima, a bager s “frezom” za iskop u trošnim stijenama i siltitima.

Damperi i utovarivač dimenzionirani su za ukrcaj na čelu iskopa. Mobilna teleskopska platforma, dohvata 12 m, odgovarajući je stroj za ugradnju čeličnih rešetkastih lukova, kao i za prateće radove u kaloti tunela.Tunelska bušilica s dvije grane, namijenjena za bušenje “cijevnog kišobrana”, opremljena je uređajem za automatsko nastavljanje čeličnih cijevi. Kao alternativni stroj za bušenje “cijevnog kišobrana” predviđena je bušilica s dvije grane, opremljena i za bušenje IBO sidara. Strojevi za mlazni beton kontinuirano su pratili ugradnju mlaznog betona u obje tunelske cijevi.

Gradilište je raspolagalo vlastitom betonarom, opremljenom za zimske uvjete: termogen (grijač frakcija), grijač vode, toplinski izolirani vodovod te digitalni dozator aditiva. Osnovu za rad svih strojeva u istom trenutku čine dizelski agregati ukupne instalirane snage 1MW i hidroforsko postrojenje za podizanje tlaka vode na pmin= 7 bara za potrebe bušenja.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak