Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Tuneli, podzemni objekti » Detaljni prikaz
  

Hidrotehnički tunel Mravinački potok, s bučnicom Jadro

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb
Lokacija: područje grada Solina, Republika Hrvatska
Projektant: Hydroart d.o.o., Split
Razdoblje građenja: 1995./1996. (tunel) i 1997./1998. (bučnica)

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Gradnju ovog tunela i bučnice diktirali su ekološki zahtjevi vezani uz odvodnju oborinskih i otpadnih voda s Državne ceste D 1, dionica Solin-Klis i Obilaznice Splita. Svi radovi na gradnji tunela obavljeni su u razdoblju od srpnja 1995. do srpnja 1996. godine, a bučnica JADRO je izvedena u razdoblju 1997./1998. godine.

Projektom je zamišljena izgradnja otvorenog kanala do dubine oko 14 m, koji bi presijecao Državnu cestu D 1, dionica Solin-Klis. Kako je provedba ove zamisli bila vrlo otežana, s obzirom na jako gust promet i razne infrastrukturne i komunalne instalacije u toj zoni, naručitelj je prihvatio prijedlog naših stručnjaka da se gradnja otvorenog kanala zamijeni podzemnim iskopom - tunelom.

Dužina Tunela MRAVINAČKI POTOK iznosi L = 220 m, presjek F = 8,50 m2, a projektiran je tako da se ne izvodi betonska obloga već primarni podgradni sustav od mlaznog betona debljine 10 do 20 cm armiran mrežastom armaturom.

Bušenje je obavljeno ručnim bušaćim strojem, a ukrcaj i transport materijala specijalnim rudarskim utovarivačem. Ugradnja mlaznog betona obavljena je strojem s mobilnog postrojenja.

Osnovne količine izvedenih radova bile su: iskopi u predusjecima 14.000 m3, tunelski iskop 2.000 m3 srasle stijene, ugrađeno je 2.000 m2 mlaznog betona.

Posebno se ističu specifične okolnosti u kojima su obavljeni radovi s naglaskom na mali nadsloj brda iznad tunela (7-8 m) i intenzivan promet po magistralnoj cesti iznad njega, što je zahtijevalo kontrolirano miniranje, praćenje brzine vibracija i potresnih efekata izazvanih upotrebom eksploziva.

Bučnica JADRO je u neposrednom kontaktu s istoimenom rijekom. Kota dna iskopa građevne jame je 5-7 m ispod razine vode u rijeci Jadro, pa je njena zaštita obavljena vrlo uspješno mlaznim injektiranjem (jet grouting). Ovo je protok podzemnih voda svelo na neznatnu mjeru i omogućilo normalan rad na iskopima i betoniranju.

Iskopi su vršeni u C-kategoriji stijene u količini od oko 6.000 m3. Ugrađeno je 2.200 m3 betona i 40 t armature. Mlazno injektiranje izvršeno je u dužini od 3.000 m (vertikalni i kosi stupovi promjera ø 70 cm).

Iskopi su rađeni bagerima, transport damperima, betoniranje autocrpkom, a doprema betona automiješalicama.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak