Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Tuneli, podzemni objekti » Detaljni prikaz
  

Cestovni tunel Vršek

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatska uprava za ceste, Zagreb
Lokacija: Poluautocesta Rijeka-Karlovac, Republika Hrvatska
Projektant: Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb
Razdoblje građenja: 1993./1996.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Tunel VRŠEK je projektiran s dva prometna traka, dužina tunela iznosi 865 m, a prosječna površina iskopa F = 75 m2.

Iskopi su rađeni metodom bušenja i miniranja u dvije faze: najprije iskop kalote pa stepenice (bench). Valja naglasiti vrlo teške geomehaničke uvjete koji su diktirali organizaciju i tehnologiju izvođenja radova.

Uporedo s iskopom rađeno je podgrađivanje mlaznim betonom debljine 10 do 25 cm, najčešće armirano čeličnim mrežama u kombinaciji sa sidrima dužine 3-6 m. U posebno teškim zonama ugrađivani su čelični lukovi 21 kg/m zvonastog profila na razmacima od 0,75 do 1,50 m. U najtežim geomehaničkim uvjetima podzemlja upotrijebljena je tzv. “probojna podgrada”, tj. štapna sidra profila 32 mm oslonjena na čelične lukove.

Primarni podgradni sustav se na pojedinim dionicama izvodio i u podnožnom svodu da bi se zatvaranjem cijelog prstena po opsegu tunela spriječile mogućnosti urušavanja u tunelu.

Nakon probijanja tunel se betonirao tako da se obloga izvodila u sekcijama dužine 12 m. Beton se dopremao automiješalicama, a ugrađivao betonskim crpkama i oplatnim vibratorima. 70% ukupne betonske obloge tunela čini armirani beton, a duž tunela, isto tako u dužini od oko 70%, izveden je i armiranobetonski podnožni svod.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak