Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Tuneli, podzemni objekti » Detaljni prikaz
  

Cestovni tunel Mravinci

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske ceste, Zagreb
Lokacija: Državna cesta D 1, Solin-Klis, Republika Hrvatska
Projektant: Institut građevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb
Razdoblje građenja: 1989./1994.

KRATKI OPIS GRAĐENJA:

Geološki sastav tla čine vapnenac i lapor s proslojcima gline i breča, gotovo horizontalno uslojeni.

Tunel je projektiran za dva prometna traka. Dužina tunela je L = 491 m, površina iskopa 72 m2, nadsloj brda je između minimalnih 7 m i maksimalno 25 m. Izvučene tunelske cijevi na portalnom dijelu duge su ukupno 82,50 m.

Iskop tunela obavljen je klasično, miniranjem u dvije faze, kalota i bench odvojeno. Zbog trošne stijenske mase, pri iskopu kalote korišten je “središnji potkop”. Podgrađivanje je obavljeno prema načelima Nove austrijske tunelske metode (NATM): upotrebom čeličnih sidara, mlaznog betona, čelične mreže i čeličnih podgradnih lukova.

Režim miniranja bio je uvjetovan blizinom izvora rijeke Jadro iz koje se pitkom vodom opskrbljuje šire područje grada Splita. Vibracije izazvane miniranjem nisu rezultantnim iznosom smjele prijeći brzinu od 1,5 cm/s, pa je količina eksploziva svedena na 21 kg po intervalu električnog upaljača.

Portali su osigurani mlaznim betonom, čeličnom mrežom i čeličnim sidrima.

Betoniranje je obavljeno prijenosnim čeličnim teleskopskim tunelskim oplatama s hidrauličnim kolicima. Debljina betonske obloge u tunelu iznosi 30 cm, a na portalima 50 cm.

Osnovne količine izvedenih radova bile su: iskopi predusjeka 14.700 m3, tunelski iskop 39.800 m3, ugrađeno je 5.060 sidara ø 25 mm, 30.800 kg čelične mreže i blizu 94 t čeličnih lukova, zatim 17.400 m3 mlaznog betona, 3.180 m3 tunelske obloge i 1.120 m3 betona podnožnog svoda. Za betoniranje izvučenih cijevi u predusjecima utrošeno je 1.465 m3 betona.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak