Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Reference

Reference » Mostovi, cestovni objekti » Detaljni prikaz
  

Maslenički most iznad novskoga Ždrila

OSNOVNI PODACI:

Naručitelj: Hrvatske ceste, Zagreb
Lokacija: Novsko Ždrilo, Sjeverna Dalmacija, Republika Hrvatska
Projektant: Građevinski fakultet, Zagreb
Razdoblje građenja: 1993/1996.

KRATAK OPIS GRAĐENJA:

U mjesecu studenom 1991. godine srušen je čelični lučni most iznad Novskog ždrila čime je prekinuta cestovna komunikacija između regije Dalmacije i sjevernog priobalja, odnosno kontinentalnog dijela Hrvatske. Kao privremeno rješenje izgrađen je u ljeto 1993. godine plutajući most. Međutim, prethodno je raspisan međunarodni javni natječaj za projektiranje novog mosta. Odlučeno je da se prihvati rješenje o gradnji novog armiranobetonskoga lučnog mosta na trasi buduće autoceste koja povezuje Dalmaciju s kontinentalnom Hrvatskom.

Dinamika radova bila je utjecana ratnim okruženjem. Most ima ukupnu dužinu 377,60 m, širinu 20,40 m, a rasponski sklop iznosi 350 metara. Rasponsku konstrukciju čini luk raspona 200 m, čime se svrstava među veće ovakve mostove u svijetu.

U most je ugrađeno 15.500 m3 betona, 2.400 t armature i 143 t kabela za prednapinjanje. Za pristup mehanizacije radnim mjestima izgrađeni su pristupni putovi u vrlo strmom kanjonu (10.000 m3 iskopa kamenog materijala), iskopi temeljnih jama tražili su još 8.000 m3 iskopa, a na zadarskoj strani obavljeni su zasjeci (10.000 m2) tehnologijom etapnog spuštanja uz zaštitu stijenske mase mlaznim betonom.

Stupovi mosta su simetrični, rađeni u segmentima od 5,0 m. Luk je rađen slobodnim konzolnim načinom (free cantilevering) u segmentima od 5,0 m napredujući simetrično od peta luka prema spoju u tjemenu luka. Za manipulaciju oplatom i dostavu betona korišten je poseban kabel-kran nosivosti 6 tona. U fazi gradnje luk se pridržavao zategama. Rasponska konstrukcija nadlučnog sklopa sastavljena je od predgotovljenih T-nosača prednapetih naknadno. Izrada i prednapinjanje nosača izvedeni su uz most u posebnom pogonu. Na istom mjestu izrađeni su i elementi zaštitne ograde tipa New Jersey.

Montaža nosača na prethodno izvedeni luk i stupove obavljena je lansirnom rampom duljine 80,0 m, nosivosti 100 tona. Transport greda od mjesta izrade do mjesta početka njihova lansiranja obavljen je pokretnim portalnim dizalicama Elephante nosivosti 100 tona. Osim moderne efikasne mehanizacije koju smo upotrijebili na gradnji mosta i pristupnih cesta, korištena su bogata iskustva s ranijih gradnji velikih jadranskih mostova u cilju unošenja inovacija, koje bi vodile sigurnosti i trajnosti konstrukcije mosta. Kod toga se navodi: kontrola kvalitete gradiva i izvedbe uz ugradnju senzora za praćenje ponašanja mosta, ugradnja zaštitnog sloja betona najmanje 5,0 do 10,0 cm, te zaštitne mreže od polipropilenskih vlakana. Korišten je beton velike nepropusnosti uz dodavanje organskih inhibitora.

ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak