Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Katalog

Katalog » Cestovni elementi » Detaljni prikaz
  

AB ELEMENT RAMPE

OZNAKA 193
Širina x dužina (cm) 42 x 100
Visina (cm) 18
NAMJENA: Element za izradu pješačkih rampi
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak