Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Katalog

Katalog » Cestovni elementi » Detaljni prikaz
  

AB ELEMENT ZAŠTITE POKOSA

OZNAKA 254
Širina x visina (cm) 150 x 100
Dužina (cm) 300
NAMJENA: Armirano-betonski element za zaštitu pokosa
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak