Konstruktor - Trag u vremenu i prostoru

Katalog

Katalog » Elementi za separacije i energetska postrojenja » Detaljni prikaz
  

ARMIRANO BETONSKI ELEMENT TIP-1

OZNAKA 263
Visina (cm) 450
Dužina (cm) 240
NAMJENA: Elementi za pregrade u elektroenergetskim postrojenjima
ispis
  • Konstruktor inženjering d.d.
  • Svačićeva 4/1, 21000 Split
  • Telefon: +385 21 409 200
  • Fax: +385 21 486 843
  • Kontakt e-mail

Konstruktor Godišnjak